จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล. ที่ Bangkok Container

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม ผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล. ที่ Bangkok Container

จุลินทรีย์ ชนิดน้ำ ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในด้านการเกษตรช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน และน้ำได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่าง ๆ ใช้เป็นหัวเชื้อหมักปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดี ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรม หรือแหล่งน้ำเสีย และช่วยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะได้. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง. ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรม หรือแหล่งน้ำเสีย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿119  ฿119 

About จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล. ที่ Bangkok Container

จุลินทรีย์ ชนิดน้ำ ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในด้านการเกษตรช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน และน้ำได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่าง ๆ ใช้เป็นหัวเชื้อหมักปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดี ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรม หรือแหล่งน้ำเสีย และช่วยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะได้จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล.
คุณสมบัติ
ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ในด้านการเกษตรช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน และน้ำได้เป็นอย่างดี
ใช้เป็นหัวเชื้อหมักปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดี
ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรม หรือแหล่งน้ำเสีย
วิธีใช้งาน
ใช้ปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล.

กราฟราคา จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล. สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา จุลินทรีย์ EM ชนิดน้ำ 1,000 มล. จากวันที่ 06-01-2023 - 05-02-2023