ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW ที่ Bangkok Container

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ตกแต่งสวน ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW ที่ Bangkok Container

ขายดี เมล็ด. The germination rate is related to soil and climate! So I suggest you try planting first! Try planting first, and then plant a lot. First use warm water of about 45 degrees to put in the seeds. (For different seeds, the soaking time can be shortened or extended. End the dormancy period of seeds. Wrap the seeds with
: ถุงน่อง
: Shopee
฿16  ฿22 

About ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW ที่ Bangkok Container

ขายดี เมล็ด ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW

Planting instructions:

The germination rate is related to soil and climate! So I suggest you try planting first! Try planting first, and then plant a lot. The germination rate of seeds is higher after germination, and the germination is faster!

1. First use warm water of about 45 degrees to put in the seeds. When soaking, keep stirring until the water temperature drops to about 30 degrees and continue to soak the seeds for about 8-12 hours. (For different seeds, the soaking time can be shortened or extended. Time), the seeds are full and full after absorbing water. End the dormancy period of seeds. For better germination, you can use rooting powder, 1 pack with 1kg of water.ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW

2. Wrap the seeds with a damp cloth for 3-4 days. The damp cloth can be placed in a warmer place on the balcony and drip water every day to add moisture to the seeds.

3. Pour the soil thoroughly, then sprinkle the seeds, then cover with a thin layer of dry soil to keep the soil moist, water it every day, so that the water can penetrate into the soil to nourish the seeds.

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW

กราฟราคา ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW จากวันที่ 28-10-2022 - 27-11-2022

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์ 30PCS BROCCOLI WALTHAM SEEDS COLD HARDY VEGETABLE MICROGREENS HEIRLOOM NON-GMO D777 คละ /เ XPW