PM20CEF060-5 IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V ที่ Bangkok Container

ยี่ห้อ: Mitsubishi(มิตซูบิชิ) | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ Mitsubishi(มิตซูบิชิ) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ PM20CEF060-5 IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V ที่ Bangkok Container

สินค้าประเภท : อะไหล่-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ของเครื่องจักรต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจัย เพื่อพัฒนา งานด้านการศึกษา ,IC, IGBT ,Transistor ,SCR , Module,Diode IGBT, IPM, PIM, Thyristor, Diode, Rectifier Bridge, SCR, GTO, Mosfet power modules, Transistor. ผู้ผลิต : MITSUBISHI. ประเภทสินค้า : IGBT
: ถุงน่อง
: Shopee
฿4,000  ฿4,000 

About PM20CEF060-5 IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V ที่ Bangkok Container

สินค้าประเภท : อะไหล่-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ของเครื่องจักรต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจัย เพื่อพัฒนา งานด้านการศึกษา ,IC, IGBT ,Transistor ,SCR , Module,Diode IGBT, IPM, PIM, Thyristor, Diode, Rectifier Bridge, SCR, GTO, Mosfet power modules, Transistor PM20CEF060-5  IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต : PM20CEF060-5
ผู้ผลิต : MITSUBISHI
รายละเอียดสินค้า : IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V
ประเภทสินค้า : IGBT
0.06 (kg)

รายละเอียด PM20CEF060-5 IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V

ประเภทการประกัน ไม่รับประกัน

กราฟราคา PM20CEF060-5 IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา PM20CEF060-5 IGBTPower Module 3 PH Bridge 600V จากวันที่ 09-11-2022 - 09-12-2022