Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32 ที่ Bangkok Container

ยี่ห้อ: Toshino(โตชิโน่) | ดูเพิ่มเติม ปลั๊กไฟ ยี่ห้อ Toshino(โตชิโน่) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32 ที่ Bangkok Container

Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32. มีสวิตช์เปิด-ปิด การใช้งานแบบติดตั้งแยกจุดอิสระ. ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาว. รองรับกำลังไฟทั้งหมดสูงสุดที่ 2300 วัตต์. รุ่น : ECO-32. กำลังไฟสูงสุดที่รองรับ : 2300W / 10A / 220V. ม่านนิรภัย : มี. ระบบป้องกันไฟกระชาก : มี. มาตรฐาน มอก. ขนาด 26 x 30 x 16 เซนติเมตร. 64 กิโลกรัม
: ถุงน่อง
: Shopee
฿185  ฿339 

About Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32 ที่ Bangkok Container

Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32

รายละเอียดสินค้า
- Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ความยาวสาย 2 เมตร รุ่น ECO-32
- มีสวิตช์เปิด-ปิด การใช้งานแบบติดตั้งแยกจุดอิสระ
- มีระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ และระบบป้องกันไฟกระชาก
- ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาว
- ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูดจากการสอดนิ้วมือหรือวัตถุแปลกปลอม
- รองรับกำลังไฟทั้งหมดสูงสุดที่ 2300 วัตต์
- ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน มอก. 2432-2555

ข้อมูลทางเทคนิคToshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32
- รุ่น : ECO-32
- จำนวน : 3 ช่อง 3 สวิตช์
- กำลังไฟสูงสุดที่รองรับ : 2300W / 10A / 220V
- วัสดุหลัก : ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ

- ม่านนิรภัย : มี
- ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน : มี
- ระบบป้องกันไฟกระชาก : มี
- ความยาวสายไฟ : 2 เมตร
- มาตรฐาน มอก.2432-2555

อุปกรณ์ภายในกล่องToshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32
- Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ ความยาวสายไฟ 2 เมตร รุ่น ECO-32

ขนาดและน้ำหนักรวมแพ็กเกจ
- ขนาด 26 x 30 x 16 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 0.64 กิโลกรัม

รายละเอียด Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32

หมายเลขมอก. 2432-2555
เลขที่ใบอนุญาตมอก. 2432-2555

กราฟราคา Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32 สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Toshino รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตช์ ยาว 2 เมตร รุ่น ECO-32 จากวันที่ 28-10-2022 - 27-11-2022